Kirjajulkaisu sarja

Jari Jolkkonen 2007/2022. Systemaattinen analyysi tutkimusmetodina - Metodiopas

Teos käsittelee systemaattisen analyysin metodin perusteita. Vaikka teos on kirjoittettu teologian käsite, argumentti ja edellytysten analyysiä silmällä pitäen, opasta on käytetty monella eri tieteenalalla systemaattisen analyysin perusteita avaavana materiaalina opinnäytetöistä tutkimukseen.


Teoksen lähdeviite: Jari Jolkkonen 2007/2022. Systemaattinen analyysi tutkimusmetodina - Metodiopas. Finnish Methodology Society, Finland.