JULKAISUOHJEET

Toimitukselle voi tarjota käsikirjoituksia kirjoitusprosessin eri vaiheissa, mieluiten mahdollisimman varhain. Metodologia ei julkaise aiemmin julkaistuja julkaisuja, (paitsi mahdollisesti käännöksinä tai erillisen sopimuksen mukaan). Lisätietoja voi aina kysyä toimitukselta sähköpostilla journalofmethodology@gmail.com.


Tekstin muotoilut

Käsikirjoitukset lähetetään toimitukselle mieluiten Wordin doc- tai docx-tiedostona, 12 pisteen fonttikoolla, rivivälillä 1.5 ja Times New Roman -fontilla. Artikkelien ja esseiden maksimi on noin 40 sivua (1 sivu noin 2250 merkkiä). Reippaasti pidempien artikkelien tarkistus ja arviointi ajat ovat luonnollisesti pidemmät.

Otsikoita tai väliotsikoita ei numeroida, vuosilukujen ja sivulukujen kohdalla käytetään - viivaa, ei normaalia - viivaa. (ctrl + miinus merkki). Jos teokset mainitaan tekstissä, ne tulee kursivoida ja mikäli mahdollista laittaa ensimmäisessä maininnassa suluissa teoksen painovuosi.


Viitteet ja lähdeluettelo

Viitteet ja lisäkommentit merkitään alaviitteinä (footnote) muodossa Kaketeus 1987, 391-411. Klassikkokirjallisuuden, sarjojen tai arkistomateriaalien vakiintuneita lyhenteitä kannattaa käyttää. Ei vakiintuneiden lyhenteiden kohdalla yleisesti ensimmäisen lyhennemaininnan kohdalla kannattaa kirjoittaa auki mistä lyhenne tulee.

Kirjallisuusluetteloon merkitään muodoissa:


Kirjat

Kauppi, Pekka 2017. Kahlittu yliopistomme - Miten vapaudumme byrokratiasta ja opetuksen ylenkatsomisesta. Into Kustannus.

Mäkelä, Klaus (ed.) 1990. Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta. Gaudeamus, Helsinki.

(Jos käytetään tiettyjen kirjoittajien kappaleita kerrotaan käytettyjen kappaleiden kirjoittajien nimet sekä kappaleen nimet kirjan nimen jälkeen.)


Internet lähteet

Varto, Juha 2005. Laadullisen tutkimuksen metodologia. Elan Vital, Finland.https://arted.uiah.fi/synnyt/kirjat/varto_laadullisen_tutkimuksen_metodologia.pdf
22.1.2020


Erikoisemmissa lähdetapauksessa käytetään maalaisjärkeä ja annetaan mahdollisimman selkeät ja tyhjentävät tiedot lähteestä. Tietojärjestelmät, arkistojen standardit ja tiedostomuodot voivat muuttua, minkä vuoksi pyydämme kirjoittajalta täsmällisyyttä.


Käytännön seikoista

Kirjoittajan tulee lähettää käsikirjoitus ja sen anonymisoitu versio vertaisarviota varten.

Artikkelit ja esseet julkaistaan PDF muotoisena digitaalisena versiona Metodologian sivuilla.

Julkaisun eri tekstiformaateista lisätietoja sivulla 'Tietoa julkaisusta', sekä lisätietoa vertaisarviointiprosessista sivulla 'Vertaisarvioijille'.